arrow-down arrow-left arrow-right circle dot-circle frame i-dribbble i-facebook i-instagram i-lookup i-see i-tumblr i-twitter i-vimeo menu-arrow menu-line-arrow square studiometa
خدمات ما
دسته بندی این خدمت بازاریابی و برند سازی
logo

تبلیغات در سطح وب

تبلیغ با بهترین هدف گیری مخاطب

در هزار توی تبلیغات در سطح وب این انتخاب های هوشمند است که میتواند شما را به موفقیت برساند، تعریف ما از موفقیت این است که شما در کوتاه ترین زمان، کمترین بودجه به KPIهای خود برسید و این اتفاق با لیموشیرین شدنیست.

ما در لیموشیرین متناسب با نیاز و بودجه شما بهرترین تبلیغات را انجام می دهیم.

ظرفیت های تبلیغاتی لیموشیرین عبارت است از:
 

  1. همسان
  2. بنری
  3. ریتارگتینک
  4. سگمنت بندی شده
  5. پوش نوتیفیکیشن
  6. ویدیویی
  7. پری رول
  8. گوگل ادز

بیشترین نرخ بازدهی رو با لیموشیرن تجربه کنید.

مشتریان این خدمت
شهر لوازم خانگی
عطر پرسپولیس