arrow-down arrow-left arrow-right circle dot-circle frame i-dribbble i-facebook i-instagram i-lookup i-see i-tumblr i-twitter i-vimeo menu-arrow menu-line-arrow square studiometa
خدمات ما
دسته بندی این خدمت بازاریابی و برند سازی
logo

مدیریت و پشتیبانی سایت

دسترسی همیشگی و با خیالی راحت

مدیریت و پشتیبانی سایت موضوعی مهم و حیاتی برای برندها است و البته پر هزینه که ما در لیموشیرین این مسئولیت را به عهد و هزینه ای مناسب خیالتان را از آپدیت بودن و در دسترس بودن دائمی سایتتان راحت می کنیم و نیاز شما رو از ارتباط با نیروها و یا تیم های فنی برطرف و این هزینه را برای شما پس انداز میکنیم.

همین الآن پشتیبانی و مدیریت سایت خود را به لیموشیرین بسپارید و کتم خود را شیرین و خیالتان را راحت کنید.

مشتریان این خدمت
نالینو
هیتا
دستر