نمونه کار ها
دسته بندی نمونه کار بازاریابی و برند سازی
سال انجام این پروژه

طراحی ui/ux و برنامه نویسی سایت دامین

طراحی هویت بصری و برندبوک پروژه دامین توسط استدیو خلاقیت آرکا انجام شده بود و نوبت به طراحی سایت آن توسط لیموشیرین شده بود، که در این مسیر با توجه به اینکه برای اولین این نوع کسب و کار درخال تاسیس بود و نمونه مشابه داخلی و یا بین المللی نداشت، با برگزاری جلسات متعدد بین واحدی و بریفی که از سمت مجموعه دامین ارائه شده بود طراحی اولیه مطابق سلیقه مشتری و مخاطب در چهارچوب برند بوک برند طراحی و ارائه شد و در ادامه مسیر واحد برنامه نویسی و طراحی سایت با بالاترین استاندارهای برنامه نویسی و سئو سایت را آماده کرد.

خروجی های این پروژه