نمونه کار ها
دسته بندی نمونه کار بازاریابی و برند سازی
سال انجام این پروژه

تیزر تبلیغاتی سلبون

تصویربرداری و ساخت تیزر عطر سلبون - کالکشن سایپرس به سفارش هلدینگ رسا ماهتاب قشم
 

خروجی های این پروژه